خودباوری

خودباوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1391
گروه سنی: 
چکیده: 
بهداشت روان یعنی داشتن ذهنی سالم. اولین گام برای بهداشت روان این است که احساس خوبی دربارة خودمان یعنی خود باوری داشته باشیم. خودباوری موجب می‌شود شاد باشیم، احساس خوشبختی بیش‌تری کنیم و دوستان بسیاری داشته باشیم. برای این که به اهدافمان برسیم باید احساسات منفی را در جای مناسب خود قرار دهیم و به وضعیتمان با مثبت‌اندیشی از زاویة دیگری نگاه کنیم. مخاطبان در جلد پنجم از مجموعة «نوجوان و مهارت‌های زندگی» با استفاده از سرگرمی، با مفهوم بهداشت روان آشنا می‌شوند و می‌آموزند چگونه این خصوصیات در بهداشت روان موثر هستند.
خودباوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خودباوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خودباوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی