خودآموز طراحی کاریکاتور

خودآموز طراحی کاریکاتور , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
موضوع: 
چکیده: 
نگاه به اشکال پایه، انتخاب شخصیت، حالات و خصوصیات چهره، فرم و ساختار، به تصویر کشیدن شخصیت و نگاه به جزئیات، مواردی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است.
خودآموز طراحی کاریکاتور , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خودآموز طراحی کاریکاتور , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خودآموز طراحی کاریکاتور , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خودآموز طراحی کاریکاتور , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی