ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌

ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب به شما کمک می کند تا با هوشیاری تمرین کنید و عناصر اصلی منظره را یاد بگیرید. این امر نظیر یاد گرفتن زبانی جدید است، شما کلمات و عبارات مهمی را به فرهنگ نقاشی خود می افزایید تا بتوانید بعدا با آنها در نقاشی داستان خاص خودتان را بگویید.
ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ا آب‍رن‍گ‌ در ۱۰ درس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی