چ‍گ‍ون‍ه‌ از چ‍ه‍ره‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌

 	چ‍گ‍ون‍ه‌ از چ‍ه‍ره‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
شاید امروز اولین باری باشد که از درس‌های نقاشی کتاب‌های آندره لومیس استفاده می‌کنید، شاید هم قبلا از آن‌ها استفاده کرده باشید. در هر صورت کتاب حاضر از جمله کتاب‌هایی است که شما را بر سر شوق می‌آورد. این کتاب نظیر سایر کتاب‌های هنری به تفصیل و دقت زیادی نوشته و طراحی شده تا بتواند مراحل مختلف انجام یک طراحی موفق را به شما بیاموزد.
 	چ‍گ‍ون‍ه‌ از چ‍ه‍ره‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	چ‍گ‍ون‍ه‌ از چ‍ه‍ره‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	چ‍گ‍ون‍ه‌ از چ‍ه‍ره‌ طراح‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی