نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن

نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1390
گروه سنی: 
چکیده: 
در اين كتاب راجع به انواع مختلف مدل‌ها با مديوم‌هاي مختلف به طور مرحله به مرحله توضيح داده مي‌شود. مدل‌ها به طور مخصوصي نشانده شده‌اند تا به شما نشان دهيم چه طور چهره را طراحي يا نقاشي كنيد. براي يادگيري هر چه بهتر تمرين‌ها، ابتدا هر كدام را مطالعه و سپس خودتان دوباره آنها را طراحي يا نقاشي كنيد و يا با استفاده از وسايل مشابه، همان روش‌ها را در مدل به كار گيريد.
نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نقاشی از چهره با پاستل، آکریلیک و رنگ روغن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی