طراحی قدم به قدم درختان

 	طراحی قدم به قدم درختان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
طراحی، درست مانند نوشتن اسمتان است. شما با استفاده از خطوط، شکل می‌سازید. در هنر طراحی، برای ایجاد ترکیب سه‌بعدی با استفاده از تکنیک‌های سایه‌زنی، بیشتر با این مسأله مواجه می‌شوید. کتاب حاضر عناوینی از جمله: تکنیک های سایه زنی، سطوح و بافت ها، اهمیت ارزش نور، پرسپکتیو درختان، کمپوزیسیون تصویری و ... را شامل می شود.
 	طراحی قدم به قدم درختان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	طراحی قدم به قدم درختان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	طراحی قدم به قدم درختان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی