ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌

ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
مروری بر کتاب: هر شی در پیرامون ما معمولا به تنهایی در نور یا سایه قرار ندارد بلکه اغلب در محیطی قراردارد که نور از جهت های مختلفی به آن تابیده شده. به همین دلیل هنرجویان مبتدی می بایست درک صحیحی از سایه ها و نور داشته باشند. انواع نور دو نوع نور وجود دارد: 1- نور طبیعی مانند نور خورشید، ماه و ستارگان 2-نور مصنوعی مانند نور آتش ، شمع ، چراغ نفتی ،چراغ گاز،انواع لامپ،چراغ قوه و... اجسام تیره : اجسامی که رنگهای تیره دارند نور را جذب می کنند ولی بازتاب نمی کنند«دیگر نور را برنمی گردانند» بنابراین چون از آنها نوری به چشم ما نمی رسد تیره به نظر می رسند.رنگ سیاه بیشترین جذب نور را داردبه همین دلیل است که لباسهای تیره ،گرم هستند. اجسامی که رنگ های روشن دارند ،نور بیشتری را بازتاب می دهند و مقدارکمتری از نور را جذب می کنند چون نور بیشتری منعکس شده و به چشم ما می رسد ما آنها را روشن تر می بینیم.لباسهای سفید کمترین جذب نور را دارند و خنک تر هستند ساکنان شرق و غرب کشورمان(بلوچ و عرب) لباس سفید می پوشند چون گرمترین نقاط در کشورمان هستند. اگر یک جسم روشن ،مانند یک صفحه سفید راکنار یک جسم دیگر قرار دهیم، باعث می شود بازتاب نور زیاد شده و قسمت هایی از شی یا جسم که در تاریکی قرار دارد روشن شود.
ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی