طراحی بدن انسان

 	طراحی بدن انسان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب طراحی بدن انسان برن هوگارد، کلید جادویی طراحی‌های سه‌بعدی در چند درس ساده نیست بلکه یک کتاب جادویی است. در این کتاب برای اولین بار سیستم کاملی از طراحی سه‌بعدی از بدن با تصاویری گام به گام ارائه شده است. برن هوگارت به خواننده می‌اموزد تا بدن‌هایی همانند اساتید بزرگ خلق نماید. همانطور که می‌دانیم میکل‌آنژ از مدل‌هایش نمی‌خواسته از سقف آویزان شوند و یا در هوا پرواز کنند تا وی از آن‌ها طراحی کند. او طرح‌ها را به ابتکار خود ترسیم می‌کرد و این همان چیزی است که مؤلف به دقت در برنامه منظمی از طراحی نشان می‌دهد.
 	طراحی بدن انسان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	طراحی بدن انسان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	طراحی بدن انسان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	طراحی بدن انسان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی