طراحی از چهره (با مداد، پاستل، ذغال)

طراحی از چهره (با مداد، پاستل، ذغال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
چهره نگاری فنی است که نقاش باید بتواند با آن شباهت و شخصیت فرد را به خوبی نشان دهد. این وظیفه ی دوگانه نیاز به مهارت فنی فراوان و چشمی تیزبین دارد. جان سینگر سارجنت از جمله افرادی است که بخاطر داشتن این دو خصیصه در زمره چهره نگاران برجسته ی جهان قرار دارد...
طراحی از چهره (با مداد، پاستل، ذغال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی