طراحی از چهره با مداد، زغال، کنته، گچ

طراحی از چهره با مداد، زغال، کنته، گچ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب در صورتی برای شما مفید خواهد بود که به مقدار کافی از روی بدن زنده طراحی کرده و به مرحله ی هماهنگی دست و چشم رسیده باشید در غیر این صورت چیزی جز مشتی تئوری اطلاعاتی را که به دردتان می خورد تعبیر کنید و به کار ببندید. در این کتاب نویسنده فن و حرفه ی چهره سازی را از اول تا آخر بازگو می کند. مشاهده ی طراحی اجزاء چهره، حالت و نورپردازی
طراحی از چهره با مداد، زغال، کنته، گچ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی از چهره با مداد، زغال، کنته، گچ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی از چهره با مداد، زغال، کنته، گچ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی