طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد

 طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب نظیر سایر کتاب های هنری به تفصیل و دقت زیادی نوشته و طراحی شده تا بتواند مراحل مختلف انجام یک طراحی موفق را به شما بیاموزد. هرچند روش طراحی این کتاب نمی تواند شیوه ای ثابت در مورد طراحی از اشکال و موضوعات مختلف محسوب گردد، ولی به شما می آموزد که در ابتدای گار چگونه می توان با گام های صحیح، طرحی اصولی، با استخوان بندی محکم، بر روی کاغذ ایجاد نمود.
 طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 طراحی‌ از بنا‌ها‌ با‌ مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی