طراحی‌های آنتوان واتئو

طراحی‌های آنتوان واتئو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
آنتوان واتئو متعلق به دنیای نقاشان شیوه روکوکو، یا شیوه قرن هجدهمی در هنر و تزیین بود. اما او فراتر از این سبک پیش رفت؛ هنرمندی با قدرت و انگیزه‌ای بزرگ و طراحی در میان بسیاری از هنرمندان بزرگ زمان خود. این هنرمند نقاش طراحی‌ها، گراورسازی‌ها و تصاویری جسورانه با طعم و بوی فرانسوی از صحنه‌های دوستانه، پیکره‌های عریان، نمایش‌های عاشقانه، خدایان یونانی و قهرمانان افسانه‌ای روم خلق کرد.
طراحی‌های آنتوان واتئو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی