طراحی حرکات دست

طراحی حرکات دست , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
یک ایده ی قدیمی می گوید هر کس خواهان هنرمند شدن است باید ابتدا طراحی یاد بگیرد. تمامی اشخاصی که تاکنون گرایشی به نقاش شدن داشته اند، این مسیر را با طراحی شروع کرده اند. عشق به طراحی است که تمام امیدهای اولیه را دائمی می سازد. در مکاتب جدید نیز با وجود افزایش گرایش به خلاقیت، هنوز علاقه به طراحی پایدار ملنده است. کتاب حاضر نوشته برن هوگارد که شامل ۱۱ فصل می باشد.
طراحی حرکات دست , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی حرکات دست , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی حرکات دست , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی