طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲)

طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر نوشته لی. جی. آمس، ترجمه ی سونیا رضاپور می باشد که طراحی حیوانات گوناگون را به علاقمندان طراحی آموزش می دهد.
طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی گام به گام حیوانات (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی