اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌

اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ,  کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
بیشتر نقاشان بزرگ دنیا طبیعت بی‌جان را آزموده‌اند. طبیعت بی‌جان بسیاری از مشکلات طراحی و کمپوزیسیون را که بطور کلی در نقاشی از منظره و هنر تصویرسازی پیدا می‌شود می‌تواند حل کند. فراگیری طراحی با تمرین و مشاهده در ارتباط است. بنابراین تا آن‌جا که می‌توانید طراحی کنید و همواره چشمانتان را به کار بیندازید. اشیاء ساده‌ای که برای طبیعت بی‌جان که سوژه‌ای ایده‌آل در خانه است مناسب باشد در هرخانه‌ای به راحتی پیدا می‌شود.
اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ,  کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ,  کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ,  کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ,  کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی