ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو)

 	ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
کلید واژه: 
چکیده: 
پرسپکتيو به زبان فارسي به معني ژرف نمايي است. و اين دانش ، ابزاري است خردمدارانه در ارتباط با خطاي ديد. اين روش قوانين دوري و نزديکي را به نمايش مي‌گذارد و از شيرين‌ترين و کارآمدترين بخش‌هاي آموزش طراحي و نقاشي است؛ ابتدا توليد انگيزه مي‌کند و سپس با خلق فضاهاي مانوس سه‌بعدي در صفحه‌ي دوبعدي، چراغ اميد فراگيري را روشن و روشن‌تر مي‌کند. درنتيجه ذهن را به‌سوي فضايي شدن پيش مي‌برد و هنرجو، اجسام را در فضاي اطراف، بهتر لمس مي‌کند و به پنهاني‌هاي آن آگاه مي‌شود.
 	ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	ژرف‌نمایی: (پرسپکتیو) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی