۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال )

۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال ) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
کلید واژه: 
چکیده: 
دقت و تمرکز مهارتی است که تمامی کودکان قرن بیست و یکم نیازمند آن می باشند و کتاب حاضر راهکارهایی عملی با گام های علمی در این راستا است. خود شما زمان کودکی تان از این که بزرگترها برای شما زمان می گذاشتند و یا با شما بازی می کردند، حس خوبی داشتید. بودن در کنار کودک باعث می شود احساس کند مهم است. این کتاب می تواند گزینه ی اثربخش و مفیدی برای گذراندن زمان در کنار فرزند شما باشد.
۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال ) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال ) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال ) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۱۵ گام تا تمرکز کودکان، بر اساس نظریه‌های فرآیندی ( ۳ تا ۷ سال ) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی