قوهای رودخانه ولگا

قوهای رودخانه ولگا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
این کتاب اولین جلد از مجموعه داستان های امروز است. داستانی زیبا و جذاب بر اساس دوستی ها و مهر و محبت صادقانه و خالصانه نوجوانان با یکدیگر.
قوهای رودخانه ولگا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قوهای رودخانه ولگا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قوهای رودخانه ولگا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی