باد در میان گندمزار

باد در میان گندمزار, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
این کتاب سومین جلد از مجموعه داستان های امروز است. کتاب حاضر «باد در میان گندم‌زار» نام دارد که در روستایی در دهه ۶۰ اتفاق می‌افتد و مهر مادری و ارزش آن را نشان می‌دهد.
باد در میان گندمزار, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
باد در میان گندمزار, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
باد در میان گندمزار, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی