پر سفید

پر سفید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه «داستان‌های امروز» و رمانی است که بر اساس یک تجربه تربیتی موفق در مدرسه‌ای نگاشته شده است. نویسنده داستان را با پرداخت مناسب شخصیت‌ها و توصیف عمیق‌ترین احساسات و افکار آن‌ها و همچنین با بیان دقیق جزئیات صحنه‌ها نگاشته تا خواننده را از ابتدا تا انتهای کتاب با خود همراه سازد. در داستان می‌خوانیم: «اولین برگه تست نظرسنجی را از کنار دستش برمی‌دارد. دسته عینک را پشت گوشش جابه‌جا می‌کند. با خواندن برگه نظرسنجی سری تکان می‌دهد. دسته عینک را از پشت گوش می‌گیرد. از روی صندلی بلند می‌شود. با برداشتن قدم، می‌رسد به پشت پنجره دفتر».
پر سفید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پر سفید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پر سفید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی