پرواز در رویا

پرواز در رویا, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
این کتاب هشتمین جلد از مجموعه داستان های امروز است. داستانی زیبا در مورد برنامه ریزی، ترویج روحیه کار و تلاش برای ایجاد امیدواری و احساس ها و خواسته های درست در نوجوان.
پرواز در رویا, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پرواز در رویا, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پرواز در رویا, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی