گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک

گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر به تبيين نکاتي در مورد سينما و ادبيات کودک در ايران مي‌پردازد. اين کتاب به دنبال بيان تاريخچه ادبيات و سينماي کودک و سخنان کليشه‌اي در اين مورد نيست، بلکه سعي شده مطالبي را که در نقد سينما و ادبيات کودک کمتر موردتوجه واقع‌شده در بوته نقد بگذراند. ديگر هدف اصلي اين کتاب بيان مختصر مطالب است که هر مخاطبي بتواند در زمان کم استفاده لازم را از مطالب برد. اين کتاب نخستين اثري است که به بررسي توأمان سينما و ادبيات کودک مي‌پردازد.
گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
گفتارهایی در سینما و ادبیات کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی