دنیای هنر آرامش ۲: غلبه بر استرس با رنگ‌آمیزی

دنیای هنر آرامش ۲: غلبه بر استرس با رنگ‌آمیزی، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
آرامش۲(غلبه بر استرس با رنگ آمیزی، شیرینی) [دنیای هنر] عنوان کتابی است از مریم سادات عبدلان که در ۴۸ صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر درمانی است. و برای تمام سنین قابل استفاده است.
دنیای هنر آرامش ۲: غلبه بر استرس با رنگ‌آمیزی، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
دنیای هنر آرامش ۲: غلبه بر استرس با رنگ‌آمیزی، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی