چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم

چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
چنانچه یادگیری به سرگرمی تبدیل شود، یادگیرنده از آن لذت می‌برد و خسته نمی‌شود. کتاب حاضر در چهار بخش می‌کوشد به مخاطب کمک کند بتواند از یادگیری به عنوان سرگرمی لذت ببرد. دربخش اول، مخاطب با خودش و فرایندهای ذهنی بیشتر آشنا می شود و با شناخت هوش‌های چندگانه، نقاط ضعف و قوت خود را می‌شناسد.در بخش بعد سازگاری با دیگران را می‌آموزد که یکی از بهترین راه‌های یادگیری است. در بخش سوم با عنوان «نکاتی دررابطه با تفکر و حافظه»،مخاطب این موضوع را در قالب چندین بازی تمرین می‌کند. بخش آخر نیز به محیط یادگیری و نقش آن در تبدیل یادگیری به سرگرمی اختصاص دارد.
چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنیم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی