چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم

چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب شامل چهار فصل است : در فصل اول مطالبی درباره ضرورت مراقبت از کودکان در اینترنت مطرح شده است و این موضوع مهم را شرح داده ایم که چرا باید مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم. در فصل دوم آسیبها و تهدیدهای سایبری علیه کودکان در حوزه های مختلف روحی،روانی،جسمی،اجتماعی،اخلاقی،دینی و مذهبی وخانوادگی بحث شده است.در ادامه درفصل سوم با معرفی چند نرم افزارعملی نحوه نظارت نرم افزاری و کنترل هوشمند برگشت وگذارهای اینترنتی فرزندان به والدین محترم آموزش داده شده و در نهایت در فصل چهارم به ارائه توصیه ها ،هشدارها و راهکارهای لازم برای نظارت و کنترل فرزندان دراینترنت اشاره شده است.امیدواریم با افزایش آگاهی والدین درباره نحوه استفاده از این ابزار فوق العاده مفید ،شاهد کاهش روز افزون لغزش ها و مشکلات در اینترنت و فضاهای مجازی باشیم.
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم, کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی