تربیت کودک سازگار‏‫: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی سالم و سازگار‏‫

 	تربیت کودک سازگار‏‫: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی سالم و سازگار‏‫
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1395
گروه سنی:

با گذشت زمان و افزایش سن کودک مشکلات او هم بیشتر می‌شود. بنا بر این والدین در رویارویی با این مشکلات نیاز به کسب آگاهی‌های روانشناسانه و مهارتی دارند. کتاب حاضر با بررسی این مسائل، اطلاعاتی در زمینه دیر یا زود خوابیدن کودک، مشکلات تغذیه، بد غذایی، ناتوانی در کنترل دفع و آداب طهارت، مشکلات تکلم و هویت جنسی و ... عرضه می‌کند.

ایتا روبیکا