تربیت کودک سالم: راهنمای عملی برای پیشگیری و حل مشکلات دوران کودکی

 	تربیت کودک سالم: راهنمای عملی برای پیشگیری و حل مشکلات دوران کودکی
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1395
گروه سنی:

کتاب حاضر، راهنمای مناسبی برای والدینی است که می خواهند با استفاده از اصول روانشناسی و مطابق با فرهنگ جامعه ایرانی به فرزند پروری بپردازند. در این کتاب سعی شده است با استفاده از مثال های عینی به بررسی موضوعات مهمی مانند شیوه های تشویق و تنبیه، قانون های حاکم برخانواده و نیز مشکلاتی که ممکن است در رابطه میان کودک و والدین، همسالان یا معلمان به وجود بیاید، بپردازد.

در این کتاب راهکارهای عملی و کاربردی برای پیشگیری یا حل مسائل و نیز یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از خانواده های ایرانی یعنی چگونگی آموزش صحیح مسائل مذهبی به کودکان مطرح شده است.

ایتا روبیکا