نوجوان و جامعه

 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر اثری از علی اصغر احمدی می باشد که توسط انتشارات پرکاس منتشر شده است. برای ما ظواهر اهمیت بیشتری از واقعیت های عمیق و پنهان، پیدا کرده است. به همین دلیل ظواهر زندگی هنرمندان و بازیگران ورزشی را راحت تر از شخصیت عمیق و پنهان دانشمندان و متفکران، درک می کنیم؛ و با گروه اول راحت تر همانندسازی میکنیم. به هر حال یکی از پدیده هایی که در جامعه با آن مواجه هستیم، برقراری ارتباط دور یا نزدیک با دیگران و الگوگیری از آنان است. در این نوشتار سعی شده تا ابعاد مختلف زندگی اجتماعی خودمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، و ازاین طرق مهمترین زیستگاه خودمان را نیز بشناسیم.
 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نوجوان و جامعه , تابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی