نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده

نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر اثری از علی اصغر احمدی می باشد که توسط انتشارات پرکاس منتشر شده است. مطالبی را که دراین صفحات می خوانید، تنها حکم نصیحت را ندارند، بلکه بیان واقعیت هایی است که اگر آن ها را مور توجه قرار دهید بهتر می توانید زندگی کنید. این واقعیت ها در رابطه با نوجوان و خانواده است. مطالبی که بر اساس سوال های نواجوانان شکل گرفته و تلاشی برای پاسخ گویی به آن هاست.
نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و خانواده: بر اساس سوالات نوجوانان درباره خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی