نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱)

نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
(از مجموعۀ ۳ جلدی)کتاب مصوّر حاضر، از مجموعة «نوجوان و مهارت‌های زندگی» است و به بحث خودشناسی نوجوانان و مسایل مرتبط با آن‌ها اختصاص دارد. در ابتدا، تعریفی از شخصیت ارائه شده و مفهوم آن از نظر روان‌شناسی بیان شده است. سپس، مکانیزم‌های دفاعی در رفتار انسان شامل فرانکنی، دلیل تراشی با توجه به دانش عکس و واکنش تبدیل و انکار تشریح شده است. در ادامه، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه انسان و راه‌های دستیابی به ناخودآگاه ارائه گردیده و پیش به عناصر سازنده شخصیت، ذهن آدمی و فعّالیت آن و مفهوم هشیاری پرداخته شده است. کتاب، با هدف ارائه مطالبی درباره خودشناسی و برخورداری از بهداشت روانی و چگونگی سالم زیستن برای نوجوانان تهیه شده است.
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودشناسی (جلد ۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی