نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲)

نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
(از مجموعۀ ۳ جلدی)کتاب حاضر، از مجموعه «نوجوان و مهارت‌های زندگی» است که به مباحث در زمینة تقویت مهارت‌های فردی و ذهنی با عنوان خودسازی اختصاص دارد. نخست، به توضیح مفهوم مهارت‌های زندگی پرداخته شده و سپس، مباحث مرتبط با خودسازی بیان شده و نقش عقیده در زندگی انسان در خودسازی، ارائه شده است. در ادامه، نقش تحصیل در زندگی و مهارت شاگردی کردن، مهارت اندیشیدن و پرورش راه‌های اندیشه و مهارت مطالعه به طور مختصر بازگو شده است، همچنین نقش هر یک از موارد ذکر شده در خودسازی تشریح شده است. کتاب، با هدف ارائه مطالبی برای خودشناسی و خودسازی و برخورداری از بهداشت روانی و چگونگی سالم زیستن تهیه شده است.
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نوجوان و مهارت‌های زندگی: خودسازی (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی