اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌: ه‍راس‌ - وس‍واس‌ - داروه‍ای‌ ض‍د اض‍طراب‌

 	اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌: ه‍راس‌ - وس‍واس‌ - داروه‍ای‌ ض‍د اض‍طراب‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1389
گروه سنی: 
کلید واژه: 
چکیده: 
این کتاب از مجموعه‌ی "بهداشت روان" حاوی اطلاعاتی است در باب اختلالات اضطرابی هراس، و وسواس که افزون بر آن به چگونگی پیش‌گیری و درمان این اختلالات نیز توجه شده است.
 	اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌: ه‍راس‌ - وس‍واس‌ - داروه‍ای‌ ض‍د اض‍طراب‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌: ه‍راس‌ - وس‍واس‌ - داروه‍ای‌ ض‍د اض‍طراب‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌: ه‍راس‌ - وس‍واس‌ - داروه‍ای‌ ض‍د اض‍طراب‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی