چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم

چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1389
چکیده: 
محمدحسين ديزجي، كتاب «چهل چشمه آسماني» را مشتمل بر مجموعه‌اي از جداول مختلف با موضوعيت «نماز» طراحي كرده و به نگارش درآورده است. اين كتاب كه ترجمه‌ي چهل آيه از آيات قرآن كريم با موضوع نماز به عنوان رمز جداول را در برمي‌گيرد، ويژه‌ي مخاطبان نوجوان و جوان می باشد. پرسش‌هاي اين جدول تماما براساس اطلاعات قرآني و تنظيم شده است. رمز هر جدول ترجمه‌ي يكي از آيات قرآن است كه براساس ترجمه‌ي چهار استاد و مترجم برجسته‌ي قرآن كريم مرحوم مهدي الهي‌قمشه‌اي، آيت‌الله مكارم شيرازي، محمد‌مهدي فولادوند و بها‌ءالدين خرمشاهي تنظيم شده است. پاسخ تمامي سوالات به تفكيك هر جدول و ترجمه‌ي آيه مورد نظر در آخر كتاب جهت استفاده‌ي بيشتر مخاطبان گنجانده شده است.
چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
چهل چشمه آسمانی: کتاب جدول نماز در ترجمه آیات قرآن کریم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی