خانواده از دیدگاه اسلام برای نوجوانان

 	خانواده از دیدگاه اسلام برای نوجوانان
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1395
گروه سنی:

هر انسانی متعلق به ‌گروهی از انسان‌های‌ دیگر است که ‌خانواده نام ‌دارد. فرهنگ‌ها تحت تأثیر عوامل بسیاری، خانواده های گوناگونی را شکل‌ داده اند. این کتاب‌، با مرور نهاد خانواده در جهان ‌امروز، الگوی اسلامی خانواده ‌و کارکرد آن‌ را با تأکید بر تعالیم رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) برای نوجوانان توضیح داده ‌است.

ایتا روبیکا