نماز در ادیان

 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر، به بررسی و پژوهش در باب نماز در ادیان مختلف می‌پردازد. در این تحقیق هر گونه نیایش به درگاه خدا که با نوعی آیین، به‌ویژه رکوع و سجود همراه است را نماز می‌نامیم. مؤلّف ابتدا به معنای لغوی نماز و نماز انبیای الهی مانند: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داوود، سلیمان، عیسی و ... می‌پردازد. در ادامه به فرقه‌های یهودی، نمازهای روزانه در دین یهود، اعیاد یهود، کتاب مقدّس مسیحیان، حواریون، گوساله‌پرستی در تاریخ بنی‌اسرائیل، اجرای عشای ربّانی، آداب نماز در مسیحیت و ... اشاره‌کرده است.
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در ادیان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی