نماز در فرق

 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
در کتاب حاضر، مؤلّف بر آن است تا به تشریح و تبیین جنبه‌های گوناگون نماز با رعایت اختصار و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی تاریخی و روایی آن‌ها، همچنین با نگاهی علمی بپردازد. در این راستا به مقدّمات نماز، وضو، از قبله تا ستره، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، جایگاه اذان و اقامه، نقد و بررسی جمع بین صلاتین، ارکان و واجبات نماز، واجبات نماز از نگاه مذاهب اسلامی، سجده، قنوت، قرائت سوره بعد از فاتحه و ... اشاره‌ شده است.
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی
 	نماز در فرق , کتابخانه تخصصی فرق و ادیان مرکز آموزش های کاربردی