شادی و نشاط (جلد۱)

شادی و نشاط (جلد۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر اولین جلد از مجموعه ۳ جلدی " شادی و نشاط " می باشد که با هدف پر کردن اوقات فراغت مخاطبان تهیه و عرضه شده و دارای ویژگی های زیر است: در متن کتاب از کلمه یا عبارت های زشت و ناپسندی که معمولا در بسیاری از کتاب های مشابه این مجموعه، به قصد خنداندن مخاطب وجود دارد، استفاده نشده است. از آوردن مواردی که قصد مسخره کردن و توهین به گروه ها، اقوام، نژادها، مردم شهرها و ... پرهیز شده است. موضوع بندی متن سلیقه ای بوده و سعی شده مطالب مربوط به هر بحث، کنار یکدیگر قرار گیرد.
شادی و نشاط (جلد۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شادی و نشاط (جلد۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
شادی و نشاط (جلد۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی