آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) براساس سیلابس بین‌المللی e-kids

آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
کتابی که در پیش روی شماست برگرفته از سیلابس بین‌المللی e-Kids به منظور آموزش کودکان 12-7 سال است و مرجع آموزشی و درسی دپارتمان ICT کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران و هم‌چنین نمایندگی‌های تابعه می‌باشد. این کتاب در دو سطح یک و دو ارائه می‌گردد. کتاب e-Kids سطح یک شامل مهارت‌های فناوری اطلاعات (IT)، سیستم عامل Windows 7 و نرم‌افزار مایکروسافت Paint می‌باشد. در کتاب e-Kids سطح دو با نرم‌افزارهای مایکروسافت Word 2010، مایکروسافت Excel 2010، مایکروسافت Powerpoint 2010 و مهارت اینترنت آشنا می‌شوید.
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
آموزش کاربردی کامپیوتر ویژه کودکان: سطح دو (رده سنی ۱۲ - ۷ سال) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی