۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی

۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی , ۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب ۷۳ فعالیت نتیجه ی کار مشترک آدم هایی ست که گاهی پشت میزهای کلاس حوصله شان سر رفته است و تصمیم گرفته اند وقتی بزرگ شدند و معلم فضای کلاس های شان را هیجان انگیزتر کنند. کتاب حاضر مجموعه ای است از تمرین ها و فعالیت های دل چسپ که می کوشد شما را به آنچه می آموزید علاقه مندتر کند و کمک تان کند تا عمیق و مفهومی تر یاد بگیرید.
۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی , ۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی
۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی , ۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی
۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی , ۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی
۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی , ۷۳ فعالیت برای درک عمیق‌تر: ریاضی، علوم، هنر، کتاب‌خوانی، انشا و نگارش، علوم اجتماعی