۳۶۵ قصه قبل از خواب

۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
چکیده: 
قصه و قصه‌گویی به ویژه برای کودکان نقش مهمی در شکل‌گیری عقیده و احساس آنان دارد. انتقال مفاهیم اخلاقی خوب و رفتارهای سالم از طریق قصه‌گویی و قصه‌خوانی در این گروه‌های سنی بسیار تأثیرگذارتر و ماندگارتر از روش‌های مستقیم تربیتی است. قصه‌های کتاب مصور حاضر به شیوه‌ای جذاب توسط هنرمندان صدا و سیما به صورت صوتی تدوین و تنظیم شده است. این مجموعه برای گروه سنی (ب) و (ج) تدوین شده است.
۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
۳۶۵ قصه قبل از خواب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی