کودکان در دوره اسلامی (سده میانه)

کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
مریم جلالی مترجم درباره این کتاب که اثری در حوزه مباحث نظری ادبیات کودکان و نوجوانان است و از سوی نشر آرون منتشر شده گفت: موضوع این کتاب به بررسی وضعیت کودکان با توجه به متون اسلامی در سده میانی یا قرون وسطی بر پایه متون کهن اسلامی تعلق دارد.
کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان در دوره اسلامی (سده میانه) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی