کودکان در دوره اسلامی (سده میانه)

کودکان در دوره اسلامی (سده میانه)
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1395
گروه سنی:

مریم جلالی مترجم درباره این کتاب که اثری در حوزه مباحث نظری ادبیات کودکان و نوجوانان است و از سوی نشر آرون منتشر شده گفت: موضوع این کتاب به بررسی وضعیت کودکان با توجه به متون اسلامی در سده میانی یا قرون وسطی بر پایه متون کهن اسلامی تعلق دارد.

ایتا روبیکا