خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان

خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
تعارض و تضادهاي اجتماعي اساسي‌ترين جنبه زندگي انسان‌هاست. اين تعارضات در اشکال گوناگون زندگي در ميان جامعه و از جمله در خانواده ديده مي‌شود. مهم‌ترين چالشي که خانواده امروزي با آن روبروست، دگرگوني سريع و عمده هنجارها و ارزش‌هاي خانوادگي ميان فرزندان و والدين است. نگارنده در اثر پيش رو تلاش کرده تا چالش‌هاي پيش روي خانواده‌ها در تعارض با نوجوانان را مورد بررسي قرار دهد.
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی