خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش

خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
سال نشر: 
1395
چکیده: 
در این اثر تلاش شده تا با ارائه مباحث مختلف و کاربردی در زمینه خلاقیت، هنر و تلفیق این دو امر خلاءهای موجود در این زمینه پوشش داده شود. بخش اول کتاب به مبانی نظری خلاقیت به همراه تمرین‌های کاربردی اختصاص پیدا کرده است. این فصل به خواننده کمک می‌کند که با مفهوم خلاقیت از تمامی جنبه‌ها به صورت تئوری و عملی آشنا گردد. در بخش دوم یکی از تکنیک‌های پرورش خلاقیت مطرح شده است. در این فصل، آموزش هنرهای خلاق تجسمی در قالب نقاشی به همراه تمرین‌های مفید ارائه شده است. مباحث مطرح شده در این کتاب، برای والدین، مربیان مراکز پیش‌دبستانی، معلمان مقاطع ابتدایی و دانشجویان رشته‌های روانشناسی و هنر سودمند و مفید می‌باشد.
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی: به همراه تمرین‌های کاربردی و سنجش , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی