پیامدهای ماهواره بر خانواده

پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر اثری از نسیم گل آرایی فرد و محمود ریاحی می باشد که توسط انتشارات آزمون یار پویا منتشر شده است. در قرن معاصر، هنوز خانواده در مشرق زمین، اصالت و هویت دینی خود را تا حدودی حفظ کرده است. در چرخه تحولات جهانی، با قرار گرفتن خانواده زیر تهاجم فرهنگ غربی‌که رسانه‌های نوین آن را انجام میدهند، البته این نهاد به حمایت و قدرت بیشتری نیاز دارد تا بتواند هویت خود را حفظ کند. امروزه خانواده در غرب در حال فروپاشی و نابودی است و مهم‌ترین دلیلش هم طرد دین از همه مظاهر زندگی است. واقعیت این است که خانواده هم از نظر ساختاری متحول گشته و هم از نظر اعتقادی و نظام ارزشی زیر سیطره تجدد‌گرایی، دنیا‌گرایی و دین‌زدایی، دگرگونی‌های بسیاری را تجربه کرده است. با ورود تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در خانواده‌ها، ارزش‌های اجتماعی خانواده‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده است تا شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشیم. از جمله این وسایل می‌توان به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان اشاره کرد. زمانی شنیدن و تماشا کردن، فعالیت گروهی در هر خانه بود، درحالی‌که هماکنون شنیدن و دیدن انفرادی رسانه‌ها و استفاده هم‌زمان از چند رسانه متفاوت به هنجارهای خانوادگی تبدیل شده است. وسایل ارتباط جمعی فاصله‌ها را ناپدید می‌سازند، همچنان که جدارِ بین انسان‌ها را نیز تاحدود زیادی شفافتر می‌سازد. بنابراین، چگونه می‌توان تصور کرد که این وسایل بر گروه‌های اجتماعی از جمله خانواده تأثیر نگذارد.
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پیامدهای ماهواره بر خانواده , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی