کتاب کودکی تو

کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
چکیده: 
دوره‌ی کودکی کوتاه است و خیلی زودتر از آن که تصور می‌کنیم، می‌گذرد و تا چشم به هم می‌زنیم تنها تصویری از آن به جا می‌ماند. برای این که این تصویر هرچه کامل‌تر و پررنگ‌تر به یادگار بماند نویسنده کتاب حاضر را به منظور ثبت یاد و خاطره‌ی اولین تلاش‌های فرزندان تا سه سالگی، ثبت و نگهداری عکس‌ها و یادگاری‌های آنان و نیز ثبت اساس‌ها و آرزوهای پدرها و مادرها برای آنان، تدوین کرده است. صفحه‌های کتاب، لزوما به ترتیب تکمیل نمی‌شوند و بیانگر سیر زمانی رشد نیستند، در واقع به ثبت وقایع تکیه دارند. بنابراین نویسنده پیشنهاد می‌کند که برای استفاده‌ی بهتر از این مجموعه، با مراجعه به فهرست، به هر صفحه‌ای در زمان خویش مراجعه شود.
کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کتاب کودکی تو , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی