مبادی و مبانی نقاشی کودکان

 	مبادی و مبانی نقاشی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
نقاشی کودکان، خیال‌های بزرگ، به وسیله کوچکترهاست و در کارهای کوچک نقاشی کودکان راهی به سوی نگرش نو است، زیرا بیان‌گر نسبت بی‌واسطه و دریافت کودکان از هستی است. کودک در نقاشی خود به کشف و شهود می‌رسد و ذهنش را بر روی اجسام خیره می‌کند و مدام عکس می‌گیرد و در فایلی ذخیره می‌کند. در هنگام نقاشی فایل‌ها را باز کرده، در نتیجه ذهن او فعال می‌شود و اجسام را یکی پس از دیگری ترسیم می‌کند. کتاب مصور حاضر دربردارنده شرح و تبیین مبادی و مبانی نقاشی کودکان است.
 	مبادی و مبانی نقاشی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	مبادی و مبانی نقاشی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	مبادی و مبانی نقاشی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	مبادی و مبانی نقاشی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی