قصه‌های قرآنی پیامبران

قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
چکیده: 
بازنویسی «داستان پیامبران» در قرآن کریم است. در این کتاب داستان زندگی همه پیامبرانی که در قرآن نام برده شده‎اند، در دو بخش پیامبران برگزیده و پیامبران اولوالعزم بیان شده است.
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
قصه‌های قرآنی پیامبران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی