۵ زبان عشق برای کودکان

۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر به والدین کمک می کند زبان عشق کودک خود را کشف کنند؛ طوری که خود او هم این مسئله را متوجه شود. به علاوه به کمک این کتاب می‌توان چندین نکته برای روش‌هایی عملی پیدا کرد که به زبان عشق کودک خود صحبت کنیم. اول زبان اصلی کودک خود را پیدا کنیم و بعد به آن زبان صحبت کنیم؛ به این صورت می‌توانیم رابطه‌ ی قوی‌تری با کودک در‌حالِ‌رشد خود به‌وجود بیاوریم.
۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان