۵ زبان عشق برای نوجوانان

۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر راهگشای برقراری ارتباط بهتر همسران و فرزندان با یکدیگر است. این کتاب به والدین یاد می دهد تا نیازهای احساسی فرزندانشان را شناسایی کنند و ریشه ی بدرفتاری نوجوانان و بروز رفتارهای ناشایست ناشی از خلا عاطفی از بین ببرند.این کتاب عناوینی همچون عشق و استقلال ، عشق و مسوولیت عشق و خشم و ... را در بر می گیرد.
۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
۵ زبان عشق برای نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان