کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه

کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر ۵۰ فعالیت ساده ی مطالعه است که کودکان را علاقمند به مطالعه و کتابخوانی می کند.لوازم مورد نیاز برای تشویق فرزند به مطالعه را آموزش می دهد...
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه
کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان ۵۰ روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه